Estàndards en salut 2018-10-11T15:41:21+00:00
Loading...

Estàndards en Salut

La Xarxa HPH International proposa en el seu llibre “La implantación de la promoción de la salud en los hospitales: manual y formularios de autoevaluación” una sèrie d’estàndards i indicadors necessaris per avaluar, controlar i millorar les activitats de promoció de la salut als hospitals de manera autònoma mitjançant l’autoavaluació.

L’objectiu general és IMPLANTAR I DESENVOLUPAR ELS ESTÀNDARS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT, per tal d’orientar els centres que pertanyen a la Xarxa la incorporació de la Promoció de la Salut en la seva cultura.

Línies de treball

Política, Lideratge i col·laboració

L’organització té una política escrita de Promoció de la Salut Clínica (CHP) (orientada a pacients, familiars, staff, comunitat i medi ambient), i un pla de col·laboració amb altres serveis i sectors de la salut. La política s’implementa com a part de la millora continua enfocada a millorar els resultats en salut. Objectiu: Descriure el marc d’organització d’activitats de CHP.

Implementació i monitoratge

L’organització aplica i fa un seguiment de la política de CHP com a part del sistema de millora de la qualitat del Centre. Objectiu: Implementar i monitoritzar els efectes de la CHP en la organització.

Informació del pacient i intervenció

L’organització proporciona als pacients informació sobre factors importants relatius a llur malaltia o problema de salut, i es realitzen actuacions rellevants de promoció de la salut en la trajectòria i en el tractament del pacient. Objectiu: assegurar que el pacient esta informat, empoderat i participa, i facilitar la integració de les activitats de CHP en els totes les rutes dels pacients.

Promoure un lloc de treball saludable i garantir la capacitació per la CHP

La direcció estableix les condicions pel desenvolupament de l’organització com un lloc de treball saludable i garanteix una situació apropiada perquè s’apliqui la CHP. Objectiu: Donar suport al desenvolupament de llocs de treball segurs i saludables, activitats de promoció de la salut per al personal i adquisició d’habilitats de PS del personal.

Avaluació del pacient

L’organització garanteix que els professionals de la salut, juntament amb els pacients, avaluïn de manera sistemàtica quines són les necessitats per a les activitats de promoció de la salut i els riscs associats. Objectiu: donar suport al tractament dels pacient, millorar el pronòstic, promoure la seva salut i el seu benestar.Objectiu: Descriure el marc d’organització d’activitats de CHP.

Material

Membres

Ana Carol Pérez Hospital Sant Rafael, Barcelona
Carme BertranUniversitat de Girona
Elvira MéndezAssociació salut i Família
Gemma NavarroParc Taulí de Barcelona
Gustau OllerFundació Sanitària Mollet
Helena MestreConsorci Hospitalari de l’Alt Penedès
Manel Santiñà (coordinador del grup)Hospital Clínic de Barcelona
Marta Peña GarcíaXarxa Sanitària i Social Santa Tecla.
Rocío RamirezFundació Sanitària Mollet
Rosa SimónConsorci Sanitari del Garraf
Sílvia CarbonellConsorci Hospitalari de Vic
Verònica RomeroConsorci Hospitalari de l’Alt Penedès

Bones pràctiques