Presència i participació de la Xarxa Catalana a la 25HT Conference internacional Health Promoting Hospitals and Health Services.