Loading...

La conferència s’ha dut a terme del 12 al 14 d’abril.  Cristina i Iniesta i Manel Santiñá han participat a l’assemblea general, Cristina, com a coordinadora de la HPH-Catalunya i Manel Santñá com a Líder de la TFIMS (Task Force Implantació Model dels Stàndars). Van participar a l’avaluació de pòsters  amb el comitè científic i van participar en dos tallers, un sobre el rol dels coordinadors de xarxa i l’altre sobre implementació de les línies estratègiques de la HPH 2016-2018. També van presentar dues comunicacions, Cristina Iniesta va presentar una comunicació llarga, i Manel Santiñá una curta.

Mònica Fernández va participar en la nova Task Torce sobre Health Literacy.

Comunicacions

Dra. Cristina Iniesta

The Action Plan to Implement the Strategic Lines of the HPH in the Catalan Healthcare Centers.

Dr. Manel Santiñà

Navigation as a form of communication in a university hospital

Galeria d’imatges