La pandèmia del Covid19 que ens afecta i ens afectarà durant mesos, no solament en l’estat de salut poblacional, ja que segurament en uns dies s’aconseguirà, tal com ha passat en d’altres països, tan l’aplanament de la corba com la reducció de casos fins a la seva total o pràcticament total desaparició. Si no també per les conseqüències que està tenint en:

– Les persones confinades a casa durant setmanes, a nivell psicològic, a nivell econòmic.

– En els treballadors sanitaris, tan ara com després de, ja es parla que hi haurà molts casos d’estrés post-traumàtic.

– L’economia productiva, veurem com es recuperarà o com canviarà aquesta després de la pandèmia.

Des de la Xarxa volem donar unes recomanacions bàsiques pels treballadors.

Descarregar document