L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) va celebrar el primer acte de lliurament dels diplomes d’adhesió al projecte Empreses Promotores de Salut (EPS), amb l’objectiu de reconèixer i impulsar la feina de les empreses compromeses amb el projecte d’EPS.

Aquesta adhesió s’aconsegueix mitjançant un procés d’autoavaluació basat en un qüestionari consensuat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

De les 14 empreses que han obtingut el diploma d’adhesió, 7 formen part de  la Xarxa d’Hospitals Promotors de la Salut de Catalunya (HPH Catalunya).

Hi ha quatre nivells d’adhesió d’acord amb el resultat de l’autoavaluació: membre, bronze, argent i or.

– Nivell membre: Consorci Hospitalari de Vic i Fundació Orienta.

– Nivell bronze: Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

– Nivell argent: Fundació Sanitària Mollet, Hospital sant Rafel Germanes Hospitalàries, Parc de Salut Mar i Universitat de Girona.

L’acte es va concloure amb l’agraïment als presents i la felicitació a les empreses adherides, i se’ls va animar a seguir treballant per millorar la salut i benestar dels treballadors i treballadores.

Font: Agència de Salut Pública de Catalunya – Veure noticia complerta