Una alimentació saludable cobreix, en les quantitats i proporcions idònies, la necessitat d’energia i nutrients quel’organisme requereix en les diferents etapes de la vida, i conservar o restablir la salut i reduir el risc de patirmalalties, garantint la diversitat d’aliments i de tècniques de preparació. Ha de ser suficient, completa, variada i equilibrada, adaptada a les característiques individuals i socials de l’entorn, satisfactòria, segura, sostenible i assequible. Ha de ser agradable i aportar plaer sensorial. A més, ha de ser segura, és a dir, que no contingui contaminants ni tòxics que suposin un risc per a la salut.