Un bon document divulgatiu o d’informació per a la salut té en compte al públic a qui va dirigit. Ha de ser clar, concís, ben estructurat, amb un  contingut comprensible i de fàcil lectura. Ha de fer sevir llenguatge planer (evitar paraules tècniques) i tipografies de cos gran (lletres grans). També ha de ser atractiu a la vista: les il·lustracions són rellevants per acompanyar i explicar millor el text. Per últim, ha de figurar l’autoria i la data d’impressió /revisió o publicació.