“La navegació” o manera en què es desenvolupen les persones a l’entorn físic sanitari és un element important a tenir en compte. Els tradicionals directoris, les fletxes en els cartells que indiquen on es troben els serveis mèdics en els centres, la mida de les lletres, el color de la lletra o del fons, l’idioma, l’existència de pictogrames, on s’ubiquen o si es mantenen al llarg del recorregut, els noms amb els quals s’indiquen els serveis mèdics, l’altura en què estan, el reforç en parets o terres … que la navegació sigui fàcil és requisit per a l’accés ràpid, segur i autònom dels pacients al seu lloc de destí en els nostres centres.