L’aparició del coronavirus COVID-19 ha comportat la instauració del denominat “distanciament social” com a mesura indispensable per la seva contenció. Aquesta mesura necessària no obstant, pot tenir conseqüències en el benestar i la salut mental de la població a curt i mitjà termini.

Moltes de les preguntes sobre quin serà l’impacte del confinament en la salut mental infantil no les sabem ja que és la primera vegada que vivim una situació semblant.

Aquesta enquesta s’ha dissenyat amb l’objectiu de conèixer la situació dels infantis i adolescents en aquest moment, desenvolupar estratègies preventives i de disminució del impacte del confinament, així com pensar quina organització asistencial seria la més eficient per organitzar els dispositius de salut mental infanto-juvenil i donar una resposta ajustada a les demandes que s’originin.

L’enquesta té una durada aproximada de 5 minuts. Totes les dades recollides són anònimes i cal contestar un qüestionari per fill/a

Us agraïm enormement la vostra participació.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

Font: FAROS – Hospital Sant Joan de Déu