Dilluns 20 de juny van tenir lloc les eleccions per a la renovació de càrrecs de la

Comissió permanent de la Xarxa Catalana d’Hospitals i Centres Promotors de

la Salut i els resultats van ser els següents:

  • Presidenta: Cristina Iniesta i Blasco, Consorci Parc de Salut de Mar
  • Tresorer: Manel Santiñà Vila, Hospital Clínic de Barcelona
  • Secretària: Maria Briansó Florencio, Grup SAGESSA
  • Vocal 2: Anna Carol Pérez Segarra, Hospital Sant Rafael
  • Vocal 4: Marisa Serra Alacid, Hospital Sant Joan de Déu

Cristina Iniesta, substitueix al càrrec de president, a Manel Santiñà, que ha

ocupat el càrrec els darrers vuit anys.