La companya Gisel Fontanet, cap de Desenvolupament de Persones a la Fundació Sanitària Mollet (FSM) i integrant del grup de Treball d’Alfabetització per a la Salut de la Xarxa, ha fet una entrevista per a Ràdio Mollet on ha parlat de la Campanya Salut Sense Dubtes de la Xarxa HPH Catalunya.

“Quan es parla de pacient empoderat volem dir que el sistema, el professional i el pacient treballen conjuntament perquè el ciutadà pugui exercir poder sobre la seva salut, decidir sobre la seva salut, sabent com fer-ho.

“Per poder prendre decisions cal estar ben informat, però ha de poder entendre-la amb aptituds i habilitats per poder aplicar la informació a la seva salut.

“El professional ha de treballar amb el ciutadà per tal que comprengui el que li està dient perquè pugui decidir. No n’hi ha prou amb la informació.

“Els ciutadans cal que es preparin el que necessiten saber abans de contactar amb els professionals de la salut per tal de poder prendre decisions respecte a la seva salut.

“En relació amb això s’ha dut a terme un programa liderat per l’HPH Catalunya, del que forma part la Fundació Sanitària Mollet, Salut sense Dubtes, que vol orientar al ciutadà en les tres preguntes que haurien de fer davant de qualsevol contacte amb un professional de la salut per poder prendre decisions. Programa fes sempre tres preguntes: 1)Què tinc?, 2)Què he de fer? I 3)Per què ho he de fer?

“El projecte està en proves pilot i serveix per veure si el ciutadà, en sortir de la visita, té tota la informació sobre la seva salut.

“Un altre concepte en què s’està treballant és l’Alfabetització en Salut. El ciutadà ha d’entendre els conceptes que el professional de la salut li ha explicat. Ha de saber utilitzar tota la informació per tenir cura de la seva salut”.

Podeu escoltar l’entrevista sencera aquí