Project Description

Bones pràctiques en comunicació escrita, oral i mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació en els entorns de salut

  • Grup Alfabetització en Salut

  • HPH Catalunya

  • 2014

  • Desde el Grupo de Trabajo de Alfabetización para la Salud de HPH Catalunya ha editado una guía dirigida a los profesionales de la salud para la mejora de la comunicación oral entre profesionales y pacientes o personas atendidas.

Descargar PDF