Loading...

Estàndards en Salut

La Xarxa HPH International proposa en el seu llibre “La implantación de la promoción de la salud en los hospitales: manual y formularios de autoevaluación” una sèrie d’estàndards i indicadors necessaris per avaluar, controlar i millorar les activitats de promoció de la salut als hospitals de manera autònoma mitjançant l’autoavaluació.

L’objectiu general és IMPLANTAR I DESENVOLUPAR ELS ESTÀNDARS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT, per tal d’orientar els centres que pertanyen a la Xarxa la incorporació de la Promoció de la Salut en la seva cultura.

Línies de treball

Política, Lideratge i col·laboració

L’organització té una política escrita de Promoció de la Salut Clínica (CHP) (orientada a pacients, familiars, staff, comunitat i medi ambient), i un pla de col·laboració amb altres serveis i sectors de la salut. La política s’implementa com a part de la millora continua enfocada a millorar els resultats en salut. Objectiu: Descriure el marc d’organització d’activitats de CHP.

Implementació i monitoratge

L’organització aplica i fa un seguiment de la política de CHP com a part del sistema de millora de la qualitat del Centre. Objectiu: Implementar i monitoritzar els efectes de la CHP en la organització.

Informació del pacient i intervenció

L’organització proporciona als pacients informació sobre factors importants relatius a llur malaltia o problema de salut, i es realitzen actuacions rellevants de promoció de la salut en la trajectòria i en el tractament del pacient. Objectiu: assegurar que el pacient esta informat, empoderat i participa, i facilitar la integració de les activitats de CHP en els totes les rutes dels pacients.

Promoure un lloc de treball saludable i garantir la capacitació per la CHP

La direcció estableix les condicions pel desenvolupament de l’organització com un lloc de treball saludable i garanteix una situació apropiada perquè s’apliqui la CHP. Objectiu: Donar suport al desenvolupament de llocs de treball segurs i saludables, activitats de promoció de la salut per al personal i adquisició d’habilitats de PS del personal.

Avaluació del pacient

L’organització garanteix que els professionals de la salut, juntament amb els pacients, avaluïn de manera sistemàtica quines són les necessitats per a les activitats de promoció de la salut i els riscs associats. Objectiu: donar suport al tractament dels pacient, millorar el pronòstic, promoure la seva salut i el seu benestar.Objectiu: Descriure el marc d’organització d’activitats de CHP.

Material

Membres

Ana Carol Pérez Hospital Sant Rafael, Barcelona
Carme BertranUniversitat de Girona
Dolors Juvinyà (coordinadora del grup)Càtedra de Promoció de la Salut
Elvira MéndezAssociació Salut i Família
Gemma NavarroParc Taulí de Barcelona
Helena MestreConsorci Hospitalari de l’Alt Penedès
Manel SantiñàHospital Clínic de Barcelona
Marta Peña GarcíaXarxa Sanitària i Social Santa Tecla.
Rocío RamirezFundació Sanitària Mollet
Rosa SimónConsorci Sanitari del Garraf
Sílvia CarbonellConsorci Hospitalari de Vic
Verònica RomeroConsorci Hospitalari de l’Alt Penedès
Cristina Martínez Mourin Hospital Plató, Barcelona

Bones pràctiques