Tecnologia al servei de les gestants amb diabetis

Les dones gestants amb diabetis necessiten un seguiment continuat durant els mesos d’embaràs. Per fer-ho possible en un context de limitació de l’activitat ambulatòria, el Servei d’Endocrinologia del CHV, amb el suport de l’equip de Sistemes i TIC, ha engegat un sistema de comunicació per videoconferència per mantenir contacte a distància amb les pacients.

El sistema de comunicació implementat al CHV ha tingut molt bona acceptació entre les gestants, ja que el contacte amb els professionals assistencials els ha disminuït la incertesa i ha augmentat la seva confiança a l’hora de fer front a l’embaràs.

Treball social en la Covit-19 per generar tranquil·litat i confiança

Amb l’objectiu de millorar la informació  a les famílies dels pacients ingressats, el col·lectiu  de Treballadors socials  en coordinació amb els professionals mèdics i d’infermeria han promogut l’organització d’un punt d’informació telefònica, a més de les altres iniciatives que s’han portat a terme directament des de les Unitats com la comunicació telefònica o per videoconferència  amb la  família, en aquells casos en què el pacient no disposava de dispositius o de l’autonomia suficient per connectar-se.

A més de les funcions i tasques  habituals de treball social s’ha realitzat la coordinació de les derivacions a l’alberg, habilitat per a l’estada de persones / famílies amb dificultat per fer aïllament social correcte.   És un recurs important, activat a nivell comunitari, per a poder donar altes hospitalàries de persones sense necessitat d’atenció sanitària, garantint el confinament.

Font: http://www.chv.cat/