La 11a Conferència Europea sobre Promoció de la Salut de la UIPE (#IUHPE2021) i la 6a Conferència Internacional sobre Salutogènesis es celebraran del 15 al 18 de juny de 2021 a Girona, en format híbrid (combinant assistència presencial i virtual) amb una estructura online per facilitar la participació de professionals de diferents països.

L’esdeveniment #IUHPE2021 està organitzat per la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona en col·laboració amb Dipsalut.

El tema de la conferència és “Promoció de la Salut: Acció transformadora en una Europa en transformació”. L’esdeveniment té com a objectiu posar en relleu la labor de promoció de la salut duta a terme per diverses institucions i organitzacions en tota Europa, i promoure la creació de xarxes i l’intercanvi d’idees.

Amb el tema “Avançar en la salutogènesis cap a societats pròsperes”, la 6a Conferència Internacional sobre Salutogènesis, que se celebrarà els dies 17 i 18 de juny de 2021, té per objecte fer avançar la teoria i la recerca sobre la salutogènesis, i compartir i debatre enfocaments innovadors en les quatre esferes temàtiques.

La conferència reunirà investigadors, professionals i encarregats de formular polítiques en l’àmbit de la promoció de la salut d’Europa i de tot el món per a establir xarxes, intercanviar experiències i avançar en la teoria, la recerca i la pràctica de la promoció de la salut.
Per a garantir la màxima participació, també per a aquells les possibilitats de desplaçament dels quals es veuen reduïdes a causa de la crisi de la pandèmia, la conferència s’organitzarà en un format híbrid que combina l’assistència presencial i virtual.