Els nous estàndards 2020 per al treball en Promoció de la Salut en els Hospitals i Serveis de Salut reflecteixen diverses noves àrees de polítiques, pràctiques i evidències per tal de donar suport a una implementació més àmplia de la visió HPH International. Es basen en tots aquests anys de treball de la Xarxa HPH des que es va editar el Green book amb els primers estàndards l’any  2006, així com en el desenvolupament de nous estàndards en àrees com les organitzacions alfabetitzades en salut (health literate organizations), en estàndards  per a grups específics com la gent gran, en el treball en àrees temàtiques com els drets dels nens i adolescents, la sostenibilitat ambiental i l’impacte social de l’atenció sanitària.

Els Estàndards 2020 estan agrupats en cinc grans grups:

 1. Compromís organitzatiu cap a la Promoció de la Salut
 2. Assegurar l’accés al servei de salut
 3. Facilitar l’atenció sanitària centrada en les persones i la seva participació
 4. Crear un entorn de treball saludable
 5. Promoure la salut en la societat amb visió ampla

Els estàndards de Promoció de la Salut 2020 poden utilitzar-se per:

 • Avaluar les activitats de promoció de la salut als hospitals
 • Millorar la capacitat de les organitzacions sanitàries per millorar les activitats de promoció de la salut
 • Reenfocar l’estratègia de l’organització per abordar millor els reptes generals del sistema de salut
 • Implicar als professionals i als pacients en la millora de la qualitat assistencial
 • Millorar la coordinació de l’atenció amb altres proveïdors d’atenció
 • Millorar la salut i la seguretat del personal i dels pacients