Durant aquest darrer semestre hem treballat per incorporar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions Unides a l’estratègia de la Xarxa HPH Catalunya.

Les nostres línies de treball vetllen per: Salut i benestar; Educació de qualitat, Igualtat de gènere; Indústria, Innovació i Infraestructures; Reducció de les desigualtats; Acció climàtica; Pau, Justícia i Institucions sòlides, i Aliança pels objectius.

https://promociodelasaluthph.cat/pla-estrategic/