L’OMS recomana la lactància materna exclusiva durant sis mesos, la introducció d’aliments apropiats per a l’edat i segurs a partir de llavors, i el manteniment de la lactància materna fins als 2 anys o més.
La lactància materna és la forma ideal d’aportar als nens petits els nutrients que necessiten per a un creixement i desenvolupament saludables. Pràcticament totes les dones poden alletar si disposen de bona informació, del suport de la seva família, del sistema d’atenció de salut i d’altres iniciatives que puguin ajudar-les a fer-ho possible.