Per 15 dels 16 vots possibles, HPH-Catalunya ha estat escollida per formar part de la Governance Board (GB) de l’HPH International. Aquesta elecció es va produir durant la 26th  International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services els dies 6,7 i 8 de juny a Bologna. La GB és la junta directiva de la Xarxa internacional i té la funció de fer el seguiment de les estratègies aprovades per l’assemblea.

Estarà representada per la Sra. Cristina Iniesta, presidenta de l’HPH-Catalunya.