Hem iniciat un nou any amb il·lusió i ganes renovades tal com es va fer pales en la darrera Assemblea Plenària celebrada el 29 de gener d’enguany. Amb una alta assistència i participació, vàrem arribar a acords que ens permetran la bona marxa de l’HPH – Catalunya.

Una de les línies estratègiques que ens vàrem marcar durant el 2017 va ser la d’incrementar la visibilitat i capacitat d’influència. Aquest va ser el motiu d’endegar un procés de reflexió en el si de la Comissió Permanent, realitzant un ”workshop de branding” del que vam definir quina és la imatge i personalitat de l’HPH – Catalunya. Per tant, estrenem un nou imagotipi ens presentem ja amb el nostre nou eslògan com “Som la Xarxa Promotora de la Salut”, perquè volem ser referents pels pacients i professionals a les nostres institucions.

Així, l’Assemblea Plenària va aprovar el nou imagotip, el model corporatiu d’utilització de marca i la vegada, per tal de reforçar la comunicació entre els grups de treball i la comissió permanent, la creació d’un grup transversal el de “comunicació”. Aquest grup està coordinat per la Marisa Serra i format per Mònica Fernàndez, Núria de Lara i Manel Santiñà, aquests tres, com a enllaços per a la comunicació dels grups de treball en els que hi participen (Health Literacy, Entorn de treball segur i saludable i Estàndards en Salut, respectivament). D’aquesta manera es podrà garantir un intercanvi d’informació fàcil i fluid.

També seguim treballant en la web per adaptar-la a la nova imatge corporativa i a noves funcionalitats que estaven previstes en la primera fase. Destaquem els principis d’un centre de Promoció de la Salut i el que representa i volem, que els continguts que generem des dels diferents grups de treball així com per la comissió permanent, estiguin ben estructurats, actualitzats i accessibles.

Els grups de treballs van avançant amb bona dinàmica i fruit d’aquest esforç anireu trobant noves informacions a la nostra web. S’han actualitzat les línies de treball i els membres de cada grup.