El 14 de desembre de 2020, va tindre lloc l’Assemblea Anual de la Xarxa d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut i es va configurar una nova Junta de Govern.

Anna Càrol Pérez, Directora Mèdica de l’Hospital de Sant Rafael, i Mònica Fernández, Responsable de Comunicació Interna del Consorci Sanitari Integral, es van incorporar als càrrecs de Vicepresidència i Secretària, respectivament. D’altra banda, Mireia Vicente, Directora d’Infermeria de la Fundació Sanitària Mollet, i Jordi Pujiula, Director del Centre Geriàtric Maria Gay, van entrar per primera vegada a la Comissió Permanent a través de Vocalies. Arian Tarbal, Project Manager Innovació i Promoció de Salut, es va incorporar a la Permanent, des de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

Durant l’Assemblea es va fer seguiment de les accions finalitzades del Pla Estratègic, així com un repàs de les accions al web www.promociodelasaluthph.cat, i de la presència de la Xarxa a Linkedin, i es van revisar els objectius i les accions previstes per al 2021.