Loading...

Línies Estratègiques

Incrementar la capacitat d’influència
Proporcionar valor afegit als membre de l’HPH Catalunya
Potenciar la formació i recerca en Promoció de la Salut