Bones pràctiques en comunicació escrita, oral i mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació en els entorns de salut

  • Grup Alfabetització en Salut

  • HPH Catalunya

  • 2014

  • Des del Grup de Treball d’Alfabetització per a la Salut de la Xarxa Catalana d’Hospitals i Serveis Promotors de la Salut (HPH-Catalunya) s’ha editat una guia dirigida als professionals de la salut per a la millora de la comunicació oral entre professionals i pacients o persones ateses.