Europe must tackle health illiteracy to avoid a health ‘underclass’

  • Peter McIntyre

  • Cancer World

  • 2008

  • L’article remarca la importància d’alfabetització en el camp de la salut perquè en escriu que, una quarta part dels ciutadans europeus poden empitjorar la seva salut tret que els responsables polítics no s’ocupin de l’analfabetisme funcional i facin millores en la forma en què es presenta la informació als seus ciutadans.