Inventario de instrumentos para medir la legibilidad de un texto en castellano

  • Oana Gröne

  • Hospital

  • 2010

  • Oana Gröne, va formar part del grup Alfabetització en salut. Aquest document proporciona una revisió de les principals eines per avaluar la dificultat d’un text. Són fórmules matemàtiques que mesuren la dificultat sintàctica (Fernández Huertas, INFLESZ), la dificultat semàntica (paraula llana) i per avaluar la organització i presentació d’un text o gràfic. (SAM i IKIRSCH). En si, no són un mètode d’avaluació exacte però ens donen una aproximació de si el text o document es llegirà i de comprendrà amb facilitat.