La implantació de la promoció de la salut en els hospitals: manual i formularis d’autoavaluació

  • Ministeri de Sanitat i Consum

  • Sanitat

  • 2007

  • La implantació de la promoció de la salut en els hospitals: manual i formularis d’autoavaluació constitueix una eina autònoma per avaluar, controlar i millorar les activitats de promoció de la salut en els hospitals. Per això proposa uns estàndards i indicadors agrupats en cinc àmbits relacionats amb la política de gestió, l’avaluació de pacients, la informació facilitada als pacients i intervencions, la promoció de la salut d’un lloc de treball saludable i la continuïtat i cooperació
    assistencial.

    Aquesta publicació és d’interès per als professionals de la salut, directius d’hospitals i agències de qualitat.