La salut i el benestar dels professionals sanitaris en l’entorn laboral. Guia de bones pràctiques per a institucions, equips i professionals

  • Agencia de Salut pública amb colaboració de la Fundació Galatea.

  • 2012

  • Aquesta guia analitza els factors que influeixen en el benestar psicològic de la feina del personal de l’àmbit sanitari, valora la situació de malestar que pateixen alguns d’aquests professionals i formula recomanacions que ajuden a millorar aquesta situació. Consta de tres grans apartats: el primer descriu i dóna dades sobre la situació; el segon pretén analitzar els factors implicats en la generació de benestar o malestar laboral, i el tercer dóna orientacions i propostes d’actuació en els diferents àmbits de les institucions sanitàries. Afegeix un darrer capítol de bones pràctiques identificades en la literatura que poden servir d’estímul als centres.
    És el resultat de la reflexió d’un grup de treball format per professionals experts representants de diferents disciplines i diverses responsabilitats dins el sistema.