¿Podemos medir la cultura preventiva? Elaboración y validación de un cuestionario de cultura preventiva

  • HPH Catalunya

  • Med Segur Trab

  • 2018

  • Amb aquest article  els autors dissenyen el qüestionari destinat a mesurar la percepció del grau de cultura preventiva en els hospitals de Catalunya i sotmeten el qüestionari dissenyat a un procés de validació que garanteixi les seves propietats psicomètriques. Obtenen un qüestionari validat que permet mesurar la percepció dels treballadors del grau de cultura preventiva que tenen les institucions hospitalàries, permet detectar aspectes de millora, i un cop aplicat als centres, configurar accions a realitzar per assegurar la millora contínua.