Principals consideracions i/o característiques que ha de tenir una comunicació efectiva escrita

  • Grup Alfabetització en Salut

  • HPH Catalunya

  • 2015

  • Descripció breu