Qüestionari validat cultura preventiva

  • Grup Entorn de treball segur i saludable

  • Octubre 2019

  • Aquest document és fruit de mesos de recerca i del treball intens d’aquest grup de la Xarxa HPH Catalunya. Hem dissenyat un instrument fiable, ha passat el procés de validació i el posem a disposició del centres relacionats amb la salut. L’ instrument ens ajudarà a avaluar la Cultura preventiva en els nostres centres.