Salut i esport en femení. La importància de mantenir-se activa des de la infància.

 • Faros Sant Joan de Déu

 • Hospital Sant Joan de Déu – Cuadern Faros nº11

 • 2018

 • L’activitat física i l’esport han de ser part de la vida de qualsevol persona, i es per això que hem de fomentar des de la infància aquest hàbit i que sigui per a tota la vida. Si be els índexs de practica fisicoesportiva en la població en edat escolar s’han incrementat en les ultimes dècades, s’observa com es
  mantenen les diferencies entre nens i nenes. I això té unes conseqüències per a la salut de les nenes i noies adolescents, tant a nivell físic i mental, com en el seu present i futur.
  FAROS fa una clara aposta per la divulgació i la sensibilització social per evitar l’abandonament esportiu de les nenes i contribuir a
  la igualtat d’oportunitats. I és que com a societat no ens podem permetre que les nenes creixin desaprofitant els beneficis de l’activitat física.
  A traves de les pagines d’aquest Informe, experts de reconegut prestigi comparteixen el seu coneixement per aconseguir aquest objectiu.