Alfabetització per a la salut. Estàndards i recomanacions per als professionals de la salut

  • Rosa Suñer Soler i Manel Santiñà Vila

  • Hospital

  • Juliol 2014

  • Descripció breu