“What Did the Doctor Say?” Improving Health Literacy to Protect Patient Safety

  • The Joint Commission

  • 2012

  • Les recomanacions d’aquest informe ofereixen una oportunitat real per millorar l’alfabetització sanitària, reduir els errors relacionats amb la comunicació, i donar un millor suport als interessos de pacients i proveïdors.