L’Hospital Sant Rafael ha ideat i posat en marxa recentment un programa d’exercici físic adreçat als pacients ingressats amb Covid-19. L’objectiu és que aquestes persones, la majoria, d’edat avançada i que porten molts dies enllitades, puguin començar a recuperar la mobilitat i la força que tenien abans d’emmalaltir.

Així, es van confeccionar dos audiovisuals amb exercicis senzills d’intensitat lleu i moderada que, sota prescripció facultativa, la persona pot realitzar a la seva habitació, visualitzant-los des de la pantalla situada a peu de llit, amb la supervisió d’una infermera, en cas que sigui necessari.

Es tracta d’una iniciativa del Servei de Rehabilitació de l’Hospital, en concret, de la doctora Daniela González, adjunta del servei, qui, des de fa unes tres setmanes està col·laborant amb el Servei de Medicina Interna atenent pacients amb coronavirus. “Quan entrava a les habitacions veia que moltes de les persones ingressades, malgrat estar estables clínicament, gairebé no es movien en tot el dia, amb la conseqüent debilitat muscular i pèrdua de funcionalitat que això comporta”, explica la Dra. González. “En un altre context, els pacients que han de romandre enllitats durant dies poden millorar la seva condició física mitjançant tractament fisioterapèutic, però la situació actual dificulta que es pugui dur a terme aquesta activitat”.

A fi de donar solució a aquesta problemàtica, es van gravar dos audiovisuals d’exercicis, amb pautes escrites i sonores, i la pràctica dels diferents moviments per part d’una fisioterapeuta del Centre. Un dels vídeos és d’intensitat suau i s’adreça a aquells pacients amb determinades limitacions a l’hora de desplaçar-se, i l’altre, d’intensitat moderada, va dirigit a persones més autònomes.

Guanyar mobilitat, força i estabilitat per tornar al domicili

Els exercicis que es recomanen per a aquests pacients tenen la finalitat d’ajudar-los a guanyar mobilitat i força als braços i a les cames, així com estabilitat, en aquells que puguin realitzar els d’intensitat moderada. Segons la condició física de cada persona, la sèrie d’exercicis es pot dur a terme una o dues vegades al dia.

A banda de l’efecte positiu de l’exercici físic sobre l’aparell locomotor, es busca millorar l’estat anímic del pacient, que es troba en una situació d’aïllament social durant un període més o menys llarg.

Segons l’adjunta del Servei de Rehabilitació de l’Hospital, és “clau” que el pacient no perdi el grau d’autonomia que tenia abans d’ingressar. “Si no es prenen mesures per minimitzar el deteriorament global de l’individu, es pot donar el cas que una persona que era totalment funcional, quan sigui donada d’alta i torni al seu domicili, hagi de dependre de tercers per realitzar les activitats de la vida diària”, alerta.

Després d’una setmana de funcionament, la valoració de la iniciativa per parts dels pacients és molt bona: “Són uns exercicis molt pràctics, que em serveixen tant de distracció com de relaxació, i que em permeten moure’m, ja que em passo gran part del dia asseguda”, assegura la Rogelia, que portava ingressada 17 dies i va ser donada d’alta el 16 d’abril. A banda dels beneficis a nivell muscular, aquesta pacient ha notat una millora substancial a nivell de respiració. La Rogelia també explica que, com que s’ha après els exercicis de memòria, els seguirà fent fora de l’Hospital.

Malgrat que aquest programa va néixer per millorar la qualitat de vida dels pacients ingressats amb Covid-19, en un futur pròxim l’Hospital té previst adaptar-lo i fer-lo extensiu a tots els pacients ingressats.

Font: Hospital Sant Rafael