La Xarxa convoca la Primera Edició d’ Ajuts per a projectes de recerca en el camp de la Promoció de la Salut. Es lliuraran tres Ajust dotats amb 1.000 euros cadascun. Es pot presentar qualsevol projecte de recerca que tingui aquesta finalitat, si els autors del treball pertanyen a un  Centre adscrit a la Xarxa HPH‐Catalunya.

Fotografía freepik