El passat 13 de desembre, Cristina Iniesta, presidenta de la Xarxa Catalana d’Hospitals i Centres promotors de la Salut, assistia a la reunió anual de la Xarxa Internacional HPH (Health Promotion Hospitals and Centers), a Hamburg (Alemanya). 

Iniesta, que forma part de la Junta de Govern de la Xarxa Internacional des de 2018, està participant en l’elaboració de l’estratègia amb el nou Secretariat, encarregat a Optimedis empresa que dirigeix Oliver Gröne, i que està situada a Hamburg. 

La Junta de Govern de la Xarxa la formen a més de Cristina Iniesta, Magareta Kristenson (Suècia); Antonio Chiarenza (Itàlia); Heli Hätonen (Finlàndia); Oliver Gröne i Carla Weber, International HPH Secretariat; Jürgen Pelikan, HPH Conference Secretariat i Rainer Christ, HPH Conference Secretariat.