Loading...

Salut dels Professionals

Què fem a l’HPH Catalunya en relació a la promoció de la salut per als professionals?

  • Aconseguir que als centres hi hagi una política de promoció de la salut dirigida als treballadors
  • Fomentar el desenvolupament de llocs de treball més saludables i segurs
  • Col·laborar amb les iniciatives de promoció de la salut promogudes des de la Direcció General de Salut Pública

Línies de treball

Es pot mesurar la cultura preventiva?

“Elaboració i validació d’un qüestionari de cultura preventiva als hospitals i centres sanitaris” El propòsit d’aquest projecte és obtenir una eina de mesura per avaluar el grau de cultura preventiva a les institucions hospitalàries i centres sanitaris a Catalunya.

Coneixem l’estat immunitari dels professionals de la salut?

Estudi de l’estat immunitari en front a tètanus, diferia i tos ferina en professionals sanitaris de la Xarxa Catalana d’Hospitals i Centres Promotors de la Salut. SEROPREV 2 Els diferents centres que participen en l’estudi que ja han pogut recollir les mostres de sang que tenien assignades han estat entregades al laboratori de microbiologia de l’Hospital Clínic.

Bones Pràctiques en Promoció de la Salut

Models de bones pràctiques i catàleg d’accions de Promoció de la Salut

Material

Membres

M. Dolors NavarroCoordinadora
Esther BonetParc Taulí
Míriam BerrioFundació Orienta
Lara RodríguezHospital Sant Rafael
Victòria OlivéHospital Clínic de Barcelona
Gustau OllerFundació Sanitària Mollet
Sònia SallentFundació Sanitària Mollet
Joan Inglés TorruellaSalut Sant Joan de Reus. Baix Camp
Ester Romeu BlancasConsorci Hospitalari de Vic
Beatriz Matoses SendinHospital Sagrat Cor de Martorell
Alejandro Cano SemperePSMAR
Jesús Escribano NavarroPSMAR
Pilar Diaz PerezPSMAR
Lara Rodríguez Hospital Sant Rafael
Bea Matoses Hospital Sagrat Cor
Maribel LlamasFundació Hospital d’Olot i C. Garrotxa
Ruth RipollConsorci Sanitari Integral
Sílvia Bardalet ViñalsInstitut d’Assistència Sanitària
Estefania MargalefHospital Comarcal Móra d’Ebre
Núria AgramuntHospital Comarcal Móra d’Ebre
Encarnación MartínezAlthaia
Berta AdelantadoAlthaia
Javier ArizAlthaia

Bones pràctiques

Definició i model de Bona Pràctica

Les bones pràctiques pretenen  la difusió i l’ intercanvi d’accions i experiències de Bones Pràctiques que han demostrat els beneficis sobre la salut de les persones en l’entorn laboral influint també en l’àmbit familiar i el comunitari.