El Grup d’Estàndards en Promoció de la Salut de la Xarxa HPH Catalunya ha realitzat la traducció i adaptació al català i al castellà de la publicació “Estàndards 2020 per a Hospitals i Serveis de Salut” publicat per la Xarxa Internacional d’Hospitals i Serveis de Salut Promotors de la Salut.

Aquests nous estàndards incorporen noves àrees de política, pràctica i evidència, amb la finalitat d’ajudar en la implementació més àmplia de la visió d’Hospital Promotors de la Salut. Els estàndards 2020 s’agrupen en cinc:

  1. Demostrar el compromís de l’organització amb la Promoció de la Salut
  2. Garantir l’accés als serveis
  3. Millorar l’atenció de la salut centrada en les persones i la participació de les persones usuàries
  4. Crear un lloc de treball segur i saludable
  5. Promoure la salut de la societat en general.

Podeu consultar els estàndards traduïts al Català aquí

Podeu consultar el document original a https://www.hphnet.org/standards/